• когато компютъра/лаптопа имат информация която трябва да се съхрани преди преинсталация на операционната система и след това да се възстанови обратно.
  • когато е необходимо да се инсталират специфични програми които са били инсталирани преди преинсталацията на операционната система.
  • Windows 7, 10, Server / Linux / Android / IOS / Chromium OS